מרעיד נפות ALS20 (Image no.2)

מרעיד נפות דגם ALS-20

שלושה מצבי עבודה: הרעדה הרקדה והקשה

נעילה מהירה של הנפות

אפשרות לניפוי רטוב