• פקק GLS80 עם 4 הברגות
  • בעזרת המתאמים ניתן להשחיל צנרת בקטרים שונים 
  • מתאמים לצנרת בקוטר חיצוני 3.2,6,8,10,12מ"מ
  • פקק כחול GL18 מהדק את הצינור לפקק