• פקקי הברגה GL45 עם יציאות
  • 2 או 3 יציאות הברגה GL14
  • בעזרת המתאמים ניתן להשחיל צנרת בקטרים שונים 
  • מתאים לבקבוקי מעבדה 100מ"ל עד 20 ליטר
  • בעזרת המתאמים הצנרת מהודקת לפקק