• פקק כחול לבקבוק מעבדה עם ממברנה מובנית
  • הממברנה מאפשרת לגזים להשתחרר מהבקבוק
  • מאפשר לבצע עיקור באוטוקלאב עם פקק סגור
  • ללא חשש לפיצוץ הבקבוק 
  • ממברנה עשויה PTFE בצפיפות 0.2מיקרון