• בקבוקי מעבדה GL45 ל HPLC
  • שקע מרכזי בתחתית הבקבוק
  • לשימוש בטוח עם סולבנטים
  • מסופק ללא פקק, פקק נמכר בנפרד

לחצו לצפיה באתר היצרן