בקבוקי Culture Flasks (Image no.2)
  • בקבוקי Culture flasks
  • פקק מרכזי GL45 עם בחוש טפלון
  • שני פקקים צידיים GL32
  • נפח 250 או 500מ"ל
  • פקקים עם אטם טפלון