SKIP_TO_MAIN_CONTENT

ספקטרופוטומטרים

מכשירי ספטקרופוטומטר למעבדה לאור נראה VIS  ואור לא ניראה UV

 

מכשיר מדידה המאפשר למדוד את בליעת האור של חומר נבדק באורכי גל  שונים. מאחר שלכל חומר ישנו תחום אנרגיות עירור ספציפיות לו (וכתוצאה מכך אורכי גל מסוימים שהוא בולע), יש חשיבות לאורך הגל הנמדד. לכן ממקור האור יוצאת אלומת אור אל קיווטה, המפרקת את האור הלבן ומפרידה בין אורכי הגל השונים.

באמצעות הנתונים המתקבלים מהמדידה, ניתן לקבל מידע על אופי החומר וכן על ריכוזו בתמיסה. חישובי ריכוזים באמצעות ספקטרוסקופיה (קרויה גם ספקטרופוטומטריה) מתבססים על האזור הליניארי של חוק בר-למברט. מרבית הספקטרופוטומטרים מודדים בתחום העל סגול ובאור נראה.

דברו איתנו בווצאפ