Deconex 11UN חומר ניקוי לכלי מעבדה (Image no.2)
  • Deconex 11 UNIVERSAL
  • חומר ניקוי מרוכז בעל אלקאליות מתונה לניקוי כלי זכוכית במעבדה
  • מיועד לאמבט השרייה ולאמבט אולטראסוני
  • מכיל כלור אקטיבי
  • לניקוי כלי זכוכית, נירוסטה וכלי מעבדה
  • מסיר ביעילות שמנים שמנים שרופים וכלל מרכיבים כימיים
  • לשימוש עם מי ברז רגילים
  • לניקוי בהשריה ובאמבט אולטראסוני
  • לא מתאים לאלומיניום אבץ ובדיל