ספטוקל 2000 לניקוי משטחים (Image no.2)
  • ספטוקל 2000 
  • חומר ניקוי משטחים 
  • במפעלי מזון ומשטחי עבודה
  • על בסיס אמוניום רבעוני