•  מעמד מתכת לשקיות ביוהזרד
  • מעמד שולחני קטן
  • מעמד גדול לרצפה