פקקי פלסטיק ללטש (Image no.2)

פקקי פלסטיק המתאימים ללטש